17 de maio de 2015

Os Nosos Barrios: Os Mallos

Uso do galego nos Mallos

Segundo as enquisas que realizamos nos Mallos a meirande parte dos residentes falan en castelán. Os principais galego falantes do barrio son as persoas máis vellas; e os que falan castelán, son a maioría dos adultos, dos mozos e das mozas.


Cando preguntamos á xente pola súa opinión acerca do galego, dicíanos que debería de fomentarse máis o seu uso, posto que pouco a pouco estase perdendo. Preguntámoslles que farían eles a aumentar o uso do idioma nos colectivos máis novos. Moitos dixeron que para incitar ao seu uso, os pais e nais dos rapaces e rapaces, poderían falar con seus fillos e fillas en galego máis veces; outros, propuxeron que se fixeran actividades na que os monitores falasen en galego, facendo así, que os nenos e nenas empregasen o galego.

Topónimos nos Mallos

A orixe do nome do barrio dos Mallos ven da verbo ''Mallar'', isto debese a que antigamente na zona onde esta agora o barrio, mallábase o trigo e o millo. É un topónimo de labor.

Ronda de Nelle: Procede dun núcleo de habitantes que vivían moi cerca do que agora é o parque Santa Margarita. É un topónimo de núcleo de poboación.
Ronda de Outeiro: O nome proven dun antigo outeiro que había na zona onde está a calle. É un topónimo de accidente xeográfico.
Rúa Noia: Este nome é debido á idea dun concelleiro de conmemorar a vila natal do alcalde Ángel Senra. É un topónimo de núcleo de poboación.
Capitán Juan Varela: O seu nome débese ao Valente heroe que axudou a María Pita. É un topónimo de nome de persoa.
Ángel Senra: Podería considerarse a rúa central do barrio. O seu nome débese ao primeiro alcalde que tivo A Coruña durante a Segunda República. É un topónimo de nome de persoa.
Rúa de Eusebio da Guarda: Esta rúa ten o nome do que se considera o gran benefactor da cidade de A Coruña, Eusebio da Guarda. É un topónimo de nome de persoa.

Avenida de Sardiñeira:O seu nome llo da o Río Sardiñeira. É un topónimo de río.

Rúa San Rosendo: O seu nome proven un abade chamado Rosendo. É un topónimo relixioso.

Rúa Río Traba: O nome da rúa llo da o Río Traba. É un topónimo de río.

Praza de San Cristovo: O nome da praza proven dun santo, San cristovo. É un topónimo dun santo.

Estación de tren
A Estación de Ferrocarrís
Praza de San Cristovo


Avenida de Arteixo

Avenida dos Mallos
Ronda de Outeiro
Traballo feito por:              
Francisco, Luis e Ezequiel

Ningún comentario:

Publicar un comentario