13 de nov. de 2016

María Elena Vázquez Abal (Actualidade)
Profesora e vicedecana no departamento de Xeometría e Topoloxía da Universidade de Santiago,(Licenciada en 1983, e ingresou nela en 1988 coa súa tese "Amonicidad na Xeometría Diferencial"), céntrase na xeometría riemarriana, conocida como xeometría diferencial: Esta consiste en atopar as variacións de tanxentes e medidas como os ángulos, lonxitude de curvas, volume...
Tamén pertence á Comisión de Mulleres e Matemáticas da Real Sociedade Matemática da Universidade.

Participou en múltiples obras da divulgación da ciencia coma "MateTodoTodoMate" , "Unha Andaina Pola Matemática", " Las Matemáticas en la vida cotidiana"....

Imaxe propiedade de Galicia Hoxe
Un dos seus logros máis destacados é o seu intento de implementar unha asignatura coñecida como "Matemáticas para a Cidadanía e Dereitos humanos" , que sería implementada no último ciclo de Primaria e en toda a Secundaria, sendo o seu obxectivo de desenvolver a autoestima , responsabilidade, e criterio propio. Aínda que foi aprobada por decreto o 18 de Xuño de 2016, sufriu una gran controversia dende os mercados, xa que considera que debilitaría o seu marketing pola nova ensinanza.


Publicado por Antonio e Luis

Ningún comentario:

Publicar un comentario