19 de dec. de 2014

O alento nas costas. Natalia Carou 

 1. Narrador
  -Que voces narrativas aparecen na novela? Apunta en que persoa verbal se narra e selecciona varios fragmentos exemplifiquen cada unha das voces
 1. Personaxes.
  Describe os personaxes principais: quen son, como son, a que se dedican, que relación teñen entre eles e como interveñen na historia. ten en conta que no relato desenvólvense dúas historias paralelas con cadanseus personaxes
  Cita o resto dos personaxes que interveñen.
 2. Tempo
  En que época se situa cada historia? Anos, meses días...

  En que ano comeza a acción? Canto dura?
 3. Espacio
  En que lugares suceden ambas historias? Cítaos
  En que outro lugar adoita vivir Mireia, a protagonista?
 4. Contido
  Resume nun máximo de 15 liñas o argumento da novela
  Que se conta que pasou na pequena aldea de Abuín na época medieval?
 5. Estilo. Na novela hai descrición e diálogo
  Descrición.  Localiza na novela a descrición topográfica da aldea de Abuín. Como a describe? Copia un exemplo. Fai un retrato (prosopografía e etopea) de Xoel e Mireia e busca exemplos na lectura
  Diálogo. Analiza esta técnica empregada no relato e busca algún exemplo de diálogo entre os personaxes principais. Que consegue o autor con esta técnica
  Elementos tópicos do misterio ou suspense na novela.: Localiza na novela personaxes con poderes, meigas, lendas, crenzas, supersticións, libros ou obxectos máxicos, pòcemas, conxuros, voces estrañas... (indica en cada caso en que capítulo e páxina aparecen referenciados) Que pretende conseguir o autor co emprego de todos estes elementos?
 6. Referencias
  Na novela hai alusións a diferentes personaxes e elementos de carácter histórico. Localízaos e indica en que momento da narración aparecen e por que motivo.
  Localiza as seguintes referencias: 
  Cultura celta, crenzas animistas, costumes, tradicións... (indica páx.)
  Na novela hai unha referencia literaria importante: o conto de Daniel Castelao que comeza“Camiño esquecido que xa non vai a ningures” , que fala da aldea de Abuín. Localízao na biblioteca no libro titulado Cousas debes lelo e explicar que relación ten coa novela.
 7. Valoración persoal.(Podes desenvolver brevemente algunha das ideas seguintes)
  Por que cres que a autora escolleu o título de O alento nas costas para a súa novela?
  Que foi o que máis che gustou? Por que? e o que menos?
  Con que personaxe te indentificas máis? por que?
  Se tiveses a oportunidade de falar coa autora, que lle preguntarías? que observación farías?
            

Ningún comentario:

Publicar un comentario